På tal om flyktingmottagande
i Askersund och landet i övrigt. Klart
att det inte går att jämföra det med vad som hände på 1700-talet i Askersund. Allt går ju
framåt, men ändå…

Åren 1705 till 1721 fanns ett stort antal krigsfångar inkvarterade i
Askersund, som rönte en mycket human behandling. De blev så bra behandlade att
till och med kyrkoherden började klaga. Kyrkoherden menade att unga pigor och
änkor i staden , var allt för intresserade av fångarna. På våren 1719
inkvarterades inte mindre än 120 ryska
krigsfångar i Askersund. Fångarna överfördes till Askersund från Visingsö, där
de varit inhysta i Visingsborgs slott och rönt en ganska omild behandling. Vi
några tillfällen var fångarna så utsvultna att de började äta gräs på
slottsvallarna står att läsa i en uppsats i Karolinska Förbundets årsbok. Men i
Askersund blev det bättre. Där väntade både mat, och kärlek. En del kvinnor började nämligen
svärma får ryssarna, kan man läsa gamla skrifter. Man kan konstatera att lilla
Askersund var ganska ryskt under runt 1720.

Ett flertal fick också jobb
hos borgarna i stan. Som betalning fick de
mat och kläder. Annars stod staten för invakarteringen, precis som i dag
när det kommer människor från andra
länder som behöver skydd från krig och elände.
Fångarna fick också vara med om en skattgrävning vid Husabergsudde, som numera är en populär
campingplats strax söder om Askersund.
Tyvärr gjorde inte de sachiska fångarna några fynd i det stora bevarade gravfältet
från vikingatiden.

Sommaren 1916 företogs dock
en vetenskaplig utgrävning på Husabergsudde under ledning av doktor Erik
Lundberg. Utgrävningen resultat blev ett otvivelaktigt vittnesbörd om att det funnits en stor och allmän
gravplats på Husabergsudde under
vikingatiden. Sammanlagt undersöktes åtta större gravar, belägna i
kanten av de höga gruskullarna. Redan vid första spadtagen påträffades en stensatt grav med föremål av brons. De
döda brändes på kullens krön. Eldskenet och röken från bålet var en påminnelse
om dödlighet, liksom i den kristna tiden kyrkklockornas ringning.

Gravarna vid Husabergsudde
låg mycket tätt. De innehöll i regel en lerkruka med benrester efter den döde,
samt olika vapen av järn. Det vackraste fyndet
av alla var ett svärd av järn. I mars
1880 påträffades en spännbuckla i
brons på Husabergsudde i samband med lastning av grus. I maj samma år –också i
samband med grustagning-hittades ett bronsspänne. Sommaren 1883 hittade man två
ovala spännbucklor i brons, en järnring, ett järnfragment, pärlor av karneol
och bergkristall, samt en mängd människoben
och skärvor av brända lerkärl.

Själv har jag alltid undrat
varför inte kommunen gjort mera av historien på Husabergsudde. I många år har
platsen använts till campingplats och blivit mycket populär. En spännande
historia skulle säkert locka ännu flera turister ut till kullarna vid
Husabergsudde. Naturligtvis skulle det finnas text om vad som hänt och bilder
på vikingafynden. Det kanske till och med kunde bli en daglig visning. En lite
spännande och spöklik sådan. Många av camparna som kommer till Husabergsudde
har förmodligen inte aning om vilken historisk plats de tältar på.

Husabergsuddes camping 2012

Husabergsuddes camping 1961, Bild från Leif Linus arkiv

För några år sedan gjorde en
kvällstidning ett uppslag på vilka platser i Sverige det hade spökat på och
vilka det kunde spöka på. Husabergsudde fanns med. Jag och en kvinnlig kollega
till på tidningen nappade på kvällstidningens
uppslag. Vi åkte till grushöjden på Husabergsudde för ett reportage, men
spöken var inte alerta den dagen. Kanske det var för varmt?

Det är svårt att hitta några
spår av det ryska i dagens Askersund. Kan tycka det är lite synd, särskilt då om man tänker
på idrotten. Lite rysk inspiration kanske inte hade skadat på det området, nu när man
ser att den ryska flaggan går i topp vid
olika idrottsevenemang. Dynamo Askersund hade varit något.

Ove Danielsson