Göte Hellman hade samlat ihop ett mycket stort material om Tivedn för att kuna ge ut en bok om bygden och dess människor. Tyvärr kunde han inte fullfölja sin plan. Det gjorde istället Tiveds hembygdsförening med ett stort antal böcker.

Bygdehistorikern och amtörforskaren Göte Hellman, levde länge med drömmen att få skriva en egen bok om sitt Tiveden. Tyvärr blev det inte så. Göte Hellman avled i juni 1991. Då var han full färd med att förverkliga sin dröm. Hemma i hans källare på Ugglegatan i Askersund fanns drygt 100 pärmar fulla med forskning om Tivedsbygden. Men Göte ler nog ändå i sin himmel i dag när han ser resultat av sin forskning. Tiveds hembygdsförening har gett 12 böcker (minst) från Götes pärmar.

Han som tänkte att det skulle bli en bok. Jag bodde granne med Göte på Ugglegatan under många år. Vi träffades ofta och pratade. Och jag var många gånger med honom i källaren bland alla pärmar och bandinspelningar. Göte var en mycket vänlig man, som gärna berättade. Som gammal skollärare så kunde han berättat på ett givande och intressant sätt. Hans intresse för idrott var också stort. Det intresset delade vi. Göte hade själv varit aktiv friidrottare.Villaträdgården var inte så intresserad av. Den kom andra och skötte ibland. Nej hans stora intresse var bygdehistoria.

Götes båda barn såg till att Tiveds hembygdsförening fick det digra materialet. Förhoppningen från barnen var ändå att det skulle kom ut en bok. Makarna Klippås, samt Ingemar Wikenros, såg till att Götes anteckningar blev en bok 1992. Vid det tillfället gissade utgivarna att materialet skulle räcka till sex böcker. Det blev det dubbla. Namnet var ”Tiveden-bygd och människor”. När Göte gick ur tiden försvann också kanske den allra störste känner av Tiveden.

Tivedstorp låg Hellman varmt om hjärtat. Under en ganska lång period var konstnär Anders Hellsten ägare till stället.

Alltifrån sina tidigaste år hade han ett levande intresse för vad människor runt om i Tivedsbygden hade att berätta om forna tider. Senare i livet kompletterade han dessa kunskaper med forskning i arkiv runt om i landet. Göte var en mycket betydelsefull uppgiftslämnare till Hans Lidman, när denne skrev sina böcker Gudanatt och Munkaliv. Därför var det inte så konstigt at Lidman tillägnade den första boken ” Göte Hellman Tivedens förespråkare”.

Göte skrev under årens lopp massor av tidningsartiklar och text till olika tidskrifter. Han medverkade också i TV-program. Det är Tiveds hembygdsförening som stått bakom utgivningarna av böckerna. Götes dotter Ingela, har bidragit med många teckningar i utgåvorna.

Göte Hellman var lärare i Tived under många år. Här med en klass från 1954.

Oskar Johansson med sin dragspel.

Hellman var mycket idrottsintresserad. Han hade själv varit aktiv friidrottare.

Hembygdsfesterna i Tived var en stor sak för Hellman. Här en bild från en fest där Tommy Toppe Johansson spelar sax.

De röda näckrosorna i Fagertärn finns det många sägner om. Hellman kunde många. Bilden är från Fagertärn på det ”riktiga” näckrosorna. Tog den för några år sedan

Jag har illustrerat den här bloggen med både egna bilder och några bilder från böckerna.

PS! Kommentera gärna . Det skulle var trevligt.